Reparatie Voorwaarden

Privacy:

MacFixers.nl behandelt uw gegevens met de grootste zorg. We gebruiken de verstrekte contactgegevens alleen om contact met u op te nemen met betrekking tot de reparatie of om u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.

 

Identiteit van MacFixers.nl
MacFixers.nl is tezamen met de handelsnaam MacFixers KVK geregistreerd onder nummer 92277039. MacFixers.nl is gevestigd op de Tenderlaan 54, 7331AJ, Apeldoorn. Wij zijn via WhatsApp te bereiken op 06– 29 54 08 08 of via de e-mail info@macfixers.nl

 

Onderdelen:

We streven ernaar om zoveel mogelijk originele onderdelen te gebruiken. Indien nodig maken we gebruik van hoogwaardige alternatieven. Op al onze onderdelen en reparaties bieden we een garantie van drie maanden. Soms gebruiken we onderdelen afkomstig van nieuwe of gebruikte apparaten, die uitgebreid zijn getest. Ook hierop geldt een garantie van 6 maanden.

 

Garantie:

Houd er rekening mee dat de garantie van de fabrikant vervalt wanneer derden het apparaat openen en repareren. Hoewel we streven naar reparaties zonder zichtbare sporen, kunnen kleine verschillen optreden. Garantie is niet van toepassing bij klachten als gevolg van eerdere schade, softwarematige toepassingen, externe omstandigheden of eigen pogingen tot reparatie.

De garantie gaat in nadat u op de hoogte bent gesteld van de voltooide reparatie, niet bij het ophalen of leveren van uw MacBook. U kunt alleen aanspraak maken op garantie met een geldige factuur. Software- en waterschadereparaties vallen niet onder de garantie.

 

Aansprakelijkheid:

We behandelen alle aangeleverde MacBooks met grote voorzichtigheid. MacFixers.nl is niet aansprakelijk voor defecten of schade tijdens of na de reparatie.

 

Data en Privacy:

Macfixers.nl is niet aansprakelijk voor verlies van data. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens voordat de reparatie wordt uitgevoerd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

 

Defecten:

We repareren alleen defecten die door de klant zijn aangegeven op het reparatie aanmeld formulier.

 

Afhalen & bewaren:

MacFixers.nl bewaart alle MacBooks een maand, tenzij de klant anders aangeeft. Na deze periode kunnen we niet garanderen dat de MacBook nog aanwezig is.

 

Geschillen:

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Nederlands recht van toepassing. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om over deze geschillen te oordelen. Overige geschillen worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van MacFixers.nl. MacFixers behoudt echter het recht om de klant te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. De klant heeft gedurende vijf weken na het beroep op het voorgaande artikel het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.